Het draait om de juiste band

April is de ‘grasmaand’, mei de ‘bloeimaand’. In het agrarisch bedrijf betekent het, dat de handen echt uit de mouwen mogen. Er is volop werk aan de winkel! Na de eerste, wat te natte, maanden stijgen de temperaturen. Hét teken dat het zaai- en pootseizoen voor de deur staat. Tijd dus om alle voorbereidingen te treffen. Oók op bandengebied. Bij ons zijn de voorraden op peil en wij staan klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Check, check, dubbelcheck

Een goede start van de voorbereidingen begint met de controle van de banden voor tractoren en spuitmachines. Belangrijke vragen zijn ‘hebben de banden (nog) voldoende profiel, heeft u überhaupt de juiste banden liggen’? In combinatie met de juiste wielen? Heeft u gezorgd dat u weet – als desondanks de nood aan de man komt – waar u die banden kunt halen?

Juiste band kiezen

Zoals de Alliance Row Crop, de Alliance 350. Een smalle band die voor zowel tractor als spuitmachine inzetbaar is. Deze topper van Alliance zorgt dat u uw werk optimaal kunt doen. Bijvoorbeeld om allerlei combinaties te maken voor het in spoor rijden van 1.50 meter in combinatie met spoor rijden van 2.00 meter. De Alliance 350 is er geschikt voor.

Specifieke kwaliteiten

Deze radiaalband van Alliance heeft het profiel 350 en een load/speed index van 109A8/106B; de maximale snelheid is 50 km/u. Daarmee voldoet de band aan de belangrijkste eisen van het moderne agrarisch bedrijf. Wij hebben de 350 van Alliance, één van haar exclusieve merken, in ruime mate op voorraad.

Als voorbeeld

Enkele achtergrondgegevens voor bijvoorbeeld het inzaaien van maïs:
De optimale zaaidichtheid hangt af van het teeltdoel: korrel- of snijmaïs. Want korrelmaïs wordt dunner gezaaid. Andere tips:

  • Zaaitijdstip: bij latere zaai (na 1 mei): 10 % minder verzaaien.
  • Rastype: kortere en bladarme rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.
  • In het algemeen worden er 90.000 tot 100.000 korrels per ha. gezaaid. Normaliter is dat op de verpakking terug te vinden. 
  • Vanaf 20 april kun je maïs zaaien als de structuur en temperatuur van de bouwvoor dit toelaten.
  • De minimale bodemtemperatuur om te kunnen kiemen is 8 graden Celsius.
  • Het vroeg inzaaien maakt dat het maïsgewas korter en steviger blijft. Ook geeft vroeg zaaien een betere ontwikkeling van de kolf.
  • Het vroeg inzaaien van maïs heeft als nadeel eventuele gewasschade door van nachtvorst. Dit is echter een onvoorspelbaar fenomeen, en kan begin juni net zo goed optreden als begin mei. Wachten met zaaien heeft dan ook weinig zin.
  • Zaaien van maïs kan tot 1 juni. Na die datum kan er wel gezaaid worden - bij gebrek aan een alternatief - maar de opbrengst, kwaliteit en vroegrijpheid vallen vaak tegen.