Registratie-, kenteken- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen 2021

Naar verwachting wordt de wetswijziging betreffende registratie, kentekenplaatplicht, APK en maximumrijsnelheid 40 km/u voor (land)bouwvoertuigen van kracht op 1 januari 2021. Maar wat verandert er voor u?
Registratie-, kenteken- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen 2021

Handelen in gekentekende (land)bouwvoertuigen betekent voor een handelaar, dealer, fabrikant of importeur een werkwijze waar veelal een erkenning/bevoegdheid van de RDW voor nodig is.

Bent u een handelaar, dealer, fabrikant of importeur? Wij raden u aan zo snel mogelijk de "aanvraag en/of uitbreiding erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen" in te dienen bij de RDW.

Handige informatie en links

           RDW Servicecentrum Erkenningen
           Postbus 30000
           9640 RA Veendam

Moet uw voertuig geregistreerd of gekentekend worden?

De registratie- en kentekenplicht voor nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. Ook voor eigenaren van bestaande (land)bouwvoertuigen gaat er iets veranderen. Bent u benieuwd welke voertuigen welke verplichting hebben en welke voertuigen zijn vrijgesteld? Met de ‘beslisboom’ wil branchevereniging Fedecom duidelijkheid scheppen.

Bekijk de beslisboom >

Aanvullende informatie bij het invullen van het aanvraagformulier

Regulier mechanisatiebedrijf

Voor een regulier mechanisatiebedrijf dat straks krijgt te maken met gekentekende voertuigen worden onderstaande erkenningen/bevoegdheden aanbevolen.

  • Bedrijfsvoorraad (basiserkenning)
  • Tenaamstellen Voertuigen (TV)
  • Handelaarskentekenregeling
  • De rest van de erkenningen/bevoegdheden zijn bedrijfsspecifiek en kunnen later alsnog worden aangevraagd.
Meerdere vestigingen

U heeft meerdere vestigingen waar gekentekende voertuigen zullen staan. Dient u erkenning bedrijfsvoorraad aan te vragen voor elke vestiging?

Een bedrijf met meerdere (neven)vestigingen kan voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan van de hoofdvestiging stallen op de (neven)vestigingen. De (neven)vestigingen zijn dan stallingslocaties. Mocht een toezichthouder vragen naar de voertuigen dan moet bekend zijn waar de voertuigen zijn gestald en de toezichthouder kan de voertuigen op de locaties gaan controleren.

Specifieke punten van aandacht zijn:

  • Wordt met een voertuig in de bedrijfsvoorraad van de hoofdvestiging gereden op de weg dan moet het voertuig voorzien zijn van een handelaarskenteken dat verstrekt is aan de hoofdvestiging. De handelaarskentekenplaten en het handelaarskentekenbewijs moeten bij geen gebruik op de hoofdvestiging aanwezig zijn (de handelaarskentekenplaten moeten in de afsluitbare voorziening liggen). De toezichthouder zal dit controleren. Dit houdt in dat als er wordt gereden met een voertuig uit de bedrijfsvoorraad dat elders is gestald, er kort daarvoor de handelaarskentekenplaat en het handelaarskentekenbewijs gehaald moeten worden en dat ze daarna gelijk terug moeten.
  • Wanneer een voertuig uit de bedrijfsvoorraad dat elders staat op naam wordt gezet via de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV), dan kan dit alleen via de hoofdvestiging. Het tenaamstellen via de bevoegdheid (TV) mag alleen plaatsvinden op het bedrijfsadres van de vestiging waaraan de bevoegdheid is afgegeven.
  • Wanneer voor nevenvestigingen (als nevenvestigingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel) de erkenning bedrijfsvoorraad en bijbehorende bevoegdheden worden aangevraagd, dan krijgen de vestigingen een zogenaamde deelerkenning.

U heeft meerdere vestigingen waar gekentekende voertuigen zullen staan. De hoofdverstiging heeft de bevoegdheid tenaamstellen. Kan de hoofdvestiging dit regelen voor al haar vestigingen?

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan is dit mogelijk. De bevoegdheid Tenaamstellen Voertuig (TV) bedrijf kan alleen gebruikt worden voor voertuigen die bij de RDW geregistreerd staan als bedrijfsvoorraad van het bedrijf waaraan de bevoegdheid TV is afgegeven. En het tenaamstellen mag alleen plaatsvinden op het bedrijfsadres van het bedrijf waaraan de bevoegdheid is afgegeven (de hoofdvestiging).

Bekijk hier de voorwaarden voor het proces tenaamstellen.

Handelaarskenteken

Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt. Als u met handelaarskentekenplaten rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs/handelaarskentekencard bij u hebben.

Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden.

Met dit kenteken kunt u rijden met voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad of voertuigen die u bewerkt of herstelt. Als iemand een proefrit wil maken met een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het handelaarskenteken.

U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen:

  • In België en Luxemburg: uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.
  • In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. U moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij u hebben waarmee dit kunt aantonen.