Voorkom schade aan landbouw- en grondverzetbanden

De krachtpatsers onder de banden, de landbouw- en grondverzetbanden, worden dagelijks zwaar op de proef gesteld. Ook voor deze categorie banden geldt, dat onnodige schade voorkomen kan worden door regelmatige controle en oplettendheid tijdens het gebruik.
Voorkom schade aan landbouw- en grondverzetbanden

Invloeden van buitenaf

Het klimaat is één van de invloed factoren op de levensduur. Zoals regen, droogte, sneeuwval, mist, etc. Hiernaast zijn er nog heel wat invloeden waardoor je schade kan voorkomen.

 

Schade door gebruik

Andere oorzaken volgen uit het gebruik, de ondergrond en de mechanische krachten die op de band inwerken. Zoals het regelmatig ‘slaan’ van de nokken van het profiel op een gladde of harde ondergrond bij hogere snelheid. Pas de snelheid aan op de ondergrond en band.
Ook van invloed zijn de dwarskrachten bij het (te) scherp nemen van bochten. Hierbij spelen de snelheid van de machine en de radius van de bocht een grote rol. Zoals bij de gevolgde rijlijnen bij het manoeuvreren. Of het stoten op respectievelijk tegen grove delen in de ondergrond. Denk aan puin, rijplaten, boomstronken, etc. Dit hangt mede af van het inzetgebied.

 

Zorg voor de juiste bandenspanning

De juiste bandenspanning staat in rechtstreekse relatie tot de levensduur van de band. Die wordt door te geringe spanning óf te hoge spanning aanzienlijk verkort.

  • Een te lage druk zorgt voor overmatige belasting (vervorming) van de wang, wat een te hoge temperatuur in het binnenste van de band evenals ongelijkmatige slijtage van het profiel tot gevolg heeft.
  • Een te hoge druk resulteert in vroegtijdige slijtage van het loopvlak en maakt de band kwetsbaarder voor insnijdingen en contact met grove voorwerpen.

Het belangrijkste is, de bandenspanning regelmatig te controleren. Zo voorkom je schade en veel problemen. 

 

Voorkom overbelasting

Overbelasting (te veel lading) zorgt voor een verhoogde temperatuur en voor sterke vervorming van de wang. Vooral de zijkant lijdt hier dus onder. Als gevolg daarvan moet de band vervangen worden terwijl het loopvlak nog niet aan vervanging toe is. Ook een te hoge snelheid leidt tot schade, omdat de temperatuur in de band – die tot een bepaalde snelheid geschikt is – te hoog oploopt. Vooral de levensduur van het karkas staat hierbij op het spel. Oververhitting van de band is meestal de oorzaak dat het loopvlak van het karkas loslaat. De temperatuur in de delen van de band was dan te hoog. Oververhitting ontstaat door bovengenoemde oorzaken, maar ook als een band bij de inzet onvoldoende volledige omwentelingen maakt. Dan kan hij een deel van de warmte niet kwijt. 

 

Onderhoud en positie van de band

Natuurlijk is de positie van de band op de machine van invloed op de slijtage. Banden op de aandrijfas hebben gemiddeld een 20% kortere levensduur. Uitgezonderd reach stackers, waar dit omgekeerd is. Tot slot is het onderhoud van de machine van invloed. Slecht werkende remmen zorgen voor verhitting van het wiel, wat doorwerkt op de banden. Is de machine slecht uitgelijnd of het camber niet juist, dan slijten banden sneller. Slecht werkende demping belast de banden extra, dus slijten ze harder. Zorg voor de juiste band voor elk inzetgebied, zo voorkom je schade. Wees zuinig op uw band.

Meer informatie?

Voor meer informatie vragen wij u om contact op te nemen met onze experts. U kunt ons bereiken via +31 (0)523 850 850 of mailen naar info@heuver.nl. Verder vindt u een schat aan kennis op onze kennispagina.