IF- en VF-banden verminderen bodemverdichting

De laatste jaren bewerken minder boerenbedrijven ieder gemiddeld meer agrarische grond. Want de tendens is, dat het aantal bedrijven afneemt waar de totale agrarische oppervlakte gelijk blijft. Daarmee groeien de afstanden, terwijl de oogstomvang steeds verder wordt opgevoerd. Daarom worden de machines doorontwikkeld, om aan de tijds- en productiedruk te kunnen voldoen. Dus worden ze krachtiger, groter en zwaarder en neemt én de druk op de bodem én de druk op de efficiency toe.
IF- en VF-banden verminderen bodemverdichting

Die nieuwe omstandigheden leiden tot een andere manier van werken. Daarbij zijn dus nieuwe, moderne machines onontbeerlijk. Zowel om snel van het ene grondstuk naar het andere te komen als om efficiënt grotere ladingen te kunnen vervoeren en om snel(ler) te kunnen werken. Maar die nieuwe, machines zijn groter en zwaarder, vaak veel zwaarder. Op de weg merk je dat niet zozeer, maar het heeft in het land grote gevolgen voor de bodemverdichting.

Banden ontwikkelen mee

Kies je voor die grotere machines hetzelfde type radiale banden als voorheen, dan ontstaat een te sterke verdichting van de bodem. In de slipstream van de grotere tractoren en machines werden een aantal jaren geleden de IF- en VF-banden ontwikkeld. Inmiddels voeren alle grote bandenmerken dit type banden.

IF en VF

De vermelding IF of VF vind je vóór de maatvoering op de band. IF staat voor Increased Flexion en geeft aan dat de band 20% meer gewicht kan dragen in vergelijking tot standaard radiaalbanden van dezelfde maat. VF staat voor Very Increased Flexion, wat betekent dat deze banden 40% meer gewicht kunnen dragen. Voor beide typen geldt dat zij de bodemverdichting minimaliseren zodat, wat de oogstopbrengst verbetert.

Principe

IF-banden hebben – bij dezelfde omtrek - een grotere wangflexibiliteit dan standaard banden. Dit type band kan tot 20% meer lading dragen, of er kan 20% meer ballast aan de tractor worden toegevoegd, zonder dat de bandenspanning hoeft te worden verhoogd. Dat verhoogt de efficiency.

Net als IF-banden hebben VF-banden dezelfde omtrek als de standaard radiaalbanden, maar zij kunnen een vergelijkbare lading met tot een 40% lagere spanning dragen. Omgekeerd kunnen zij dus 40% meer lading dragen. Zonder dat daarbij rijcomfort en grip verloren gaan.

Grotere footprint

Het belangrijkste voordeel van de Very High Flexion (VF) banden is het handhaven van een constante bandenspanning bij elke snelheid. Bovendien leidt de grotere footprint van deze banden tot minder bodemverdichting en toegenomen mobiliteit onder moeilijke en vochtige bodemgesteldheid. 

Toepassing van IF- en VF-banden betekent naast de hogere draagkracht bij lagere bandenspanning ook een maximalisering van de opbrengst van de oogst. Deze banden geven minder verdichting van de bodem en de gewassen worden minder beschadigd dan bij vergelijkbare standaard radiale banden.