Goed profiel noodzaak in oogsttijd

Langzamerhand begint u zich voor te bereiden op de maïsoogst. Gebeurde die oogst voor snijmaïs vroeger bijna standaard tussen half september en half oktober, tegenwoordig kan de oogstperiode – door nieuwe vroegrijpe maïsrassen – soms al vanaf half augustus starten. Daarom is het zaak in de zomer uw materieel te controleren en op tijd de banden te bestellen die u nodig heeft. De boer checkt dan ook alvast de wettelijke regels voor maïsteelt in relatie tot vanggewassen (zie onder).
Goed profiel noodzaak in oogsttijd

Wees voorbereid

Met onze jarenlange ervaring weten we hoe hectisch de periode kort voor en tijdens de oogsttijd kan zijn. Het risico dat de machines langer stil staan dan u zou wensen, is dan zeker aanwezig. In de zomer heeft u nét meer tijd om de banden van hakselaars, silagewagens en dergelijke te controleren. Het voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan. Wij helpen u graag, daarom hebben wij de de banden die u nodig heeft gewoon voor u op voorraad. Oók in de zomer. Zo gaat u goed voorbereid het maïsseizoen in!

Wettelijke regels maïsteelt

Er zijn spelregels van het Rijk (Nederland) ten aanzien van de teelt van maïs op zand- of lössgrond. Wees goed voorbereid en lees hier de regels door.

Vanaf 2021 moet u vooraf melden welke percelen u wilt gebruiken om maïs op te telen, dit geldt voor zand- en lössgrond. De volgende voorwaarden zijn verbonden:

  • u meldt de voorgenomen maïsteelt uiterlijk 15 februari bij RVO.nl;
  • u mag op de gemelde percelen pas vanaf 1 april drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden.

Let op! Wanneer u uw perceel niet uiterlijk 15 februari aanmeldt, dan mag u op dit perceel geen maïs telen. Wanneer u er niet over uit bent op welke percelen u maïs gaat telen, meldt dan alle potentiële percelen aan. U kunt deze na 15 februari weer intrekken.

Wist u dat…:

  • Maïs per jaar meer CO2 absorbeert en meer zuurstof produceert dan een hectare bos?
  • Verbouwen van maïs per jaar of per twee jaar het beste wordt afgewisseld met het verbouwen van gras op hetzelfde perceel?
  • Dat én gras én maïs na elkaar in hetzelfde jaar verbouwen samen minder opbrengst oplevert?
  • Een goede bodemstructuur van groot belang is voor de doorworteling van de maïsplanten? Houd daar bij het keren of voorbewerken van de grond en bij het zaaien rekening mee; door de juiste bandenspanning te kiezen (een zo laag mogelijke spanning is aan te bevelen. Wij adviseren u graag over de juiste bandenspanning.

Meer Weten?

Neem contact op met onze experts via +31 (0)523 850 850. Zij beantwoorden graag de vragen die u heeft over het uitlijnen van uw landbouwvoertuig! Ook vindt u informatie over landbouwbanden op de landbouw kennispagina.