Flotation banden: steel belted of nylon

Eén van de belangrijkste vragen bij de keuze van flotation banden, is welk karkas men kiest. Nog afgezien of dit een radiale of diagonale bouwwijze betreft, is meer van belang of er gekozen wordt voor steel belted of voor nylon karkaslagen.
Flotation banden: steel belted of nylon

Flotation banden hebben een groot volume (inhoud) voor een zo laag mogelijke bodemdruk bij een hoog draagvermogen. Ze zijn geschikt voor allerlei machines en toepassingen. Maar die zo min mogelijk schade aan de ondergrond (bodemverdichting) en aan de gewassen mogen toebrengen. Met daardoor een zo optimaal mogelijke oogst als resultaat.

Type gebruik

Er zijn voor vele uiteenlopende toepassingen flotation banden. Van lichte tot zware inzetten. Grofweg te splitsen in banden voor op het land (off-road) en banden voor op de weg (‘high speed’). In het laatste geval kiest men meestal voor steel belted, vanwege de vaak zwaardere belasting in het gebruik. Voor de lichtere toepassingen – onder andere balenpersen, graanwagens en graslandtoepassingen – worden banden met nylon karkas nog vaak ingezet. Veel machines hebben tegenwoordig standaard, af fabriek, radiaalbanden.

Voordelen

Bij een ´steel belted´ band is het karkas versterkt met staalgordels respectievelijk staalmatten. De voordelen van dit type band, afhankelijk van het aantal geplaatste staalmatten tegenover een band met nylon versterkt karkas:

  • een groter draagvermogen
  • meer stabiliteit
  • betere bescherming tegen inrijdingen
  • betere bescherming tegen lekrijden door spijkers en andere scherpe voorwerpen.

Eveneens van belang bij de keuze van steel belted banden zijn de toenemende eisen naar snel(ler) vervoer van de oogst. Het belang van een hogere snelheid in de landbouw groeit door een stijgende voedselbehoefte, betere benutting van de grond (dichter beplanten) en de wens naar grotere transportvolumes. De moderne high speed flotation band speelt hierbij een grote rol.

Veranderende eisen

Nieuwe eisen zijn bijvoorbeeld dat er liefst zonder overladen van veld naar producent kan worden gereden. Dat dit gebeurt zónder te grote belasting van de bodem en mét behoud van voertuigsnelheden zoals die voor normaal verkeer gelden. Met inbegrip van draagvermogen, comfort, handelbaarheid en veiligheid.

Door de eerder genoemde veranderingen in de gewenste hogere oogst- en transportsnelheid, zullen meer gespecialiseerde voertuigen in het agrarisch bedrijf verschijnen. Meer specifiek zijn dat vrachtwagens, die zijn aangepast aan de dubbele eis dat zij zowel in het land als op de weg maximaal presteren.

Flotation banden zorgen voor een vermindering van de bodemverdichting bij het toenemen van de laadvermogens. Tegelijkertijd moet de band een lage rolweerstand, hoge levensduur en maximale tractie combineren met minimaal onderhoud en een comfortabel en veilig weggedrag. Er is afhankelijk van de inzet een grote keuze aan profielen; al dan niet rijrichting gebonden. Door de nadruk op gebruik op de weg met hogere snelheden, telt veiligheid (stabiliteit, niet lek raken) meer dan ooit. Daarin scoort de steel belted flotation beter.

Meer weten?

Neem contact op met onze experts via +31 (0)523 850 850. Zij beantwoorden graag de vragen die u heeft over uw landbouwbanden! Ook vindt u informatie over landbouwbanden via de landbouw kennispagina.