Kies EM banden zorgvuldig

De juiste banden kiezen hangt sterk af van de omstandigheden waaronder de machine wordt ingezet. Algemeen liggen aan die keuze drie stappen ten grondslag: Machine, Inzet en TKPH (TMPH). Wij hebben het voor u uitgewerkt!
Kies EM banden zorgvuldig

Stap 1

Het ligt voor de hand, maar toch willen we het niet onbenoemd laten: aan de basis van de bandenkeuze staat het type machine. Bij welke inzet wordt de machine gebruikt, wat zijn de vereisten waarbij de banden nodig zijn? Wat zijn de fabrieksspecificaties met betrekking tot banden (maat of maten) en toegelaten massa‘s en tot welke snelheid is de machine toegelaten? Als die gegevens in kaart zijn gebracht, dan pas kan de stap voor verdere definiëring van de bandenkeuze gemaakt worden. Op basis van de technische specificaties, de inzet, gebruiksduur en de ondergrond volgt welke band geschikt is.

Stap 2

De analyse van de inzet van de band volgt uit het gebied en de belasting waar de band aan wordt blootgesteld. Oppervlakte, grip, draaien en keren zijn criteria die belangrijk zijn. Afhankelijk van die gegevens variëren de rubbersamenstelling, het soort profiel en de profieldiepte. Daarin onderscheiden we normale banden, banden die bestand zijn tegen insnijdingen en hittebestendige banden. 
Het is van groot belang dat de gekozen OTR banden goed matchen met de werkzaamheden waarvoor en de ondergrond waarop ze gebruikt worden. De normale banden leveren goede universele prestaties onder standaard condities. 
Zijn er veel obstakels, die beschadiging kunnen veroorzaken, dan is de band die tegen insnijdingen bestand is, de beste keuze. De hittebestendige band is zeer geschikt voor gebruik op goede ondergrond, waarop de snelheden gemiddeld hoger zijn. Hoe nauwkeuriger de bandenkeuze, hoe beter de machine presteert.

Stap 3

Tot slot is de TKPH (TMPH) ofwel Ton Kilometers (Miles) per Hour voor de keuze van de band van belang. Voor identieke banden qua profiel en maat kan een verschillende rubbermix gebruikt zijn, die afhangt van de individuele TKPH.
Dit getal hangt af van de belastbaarheid voor die betreffende maat band, het aantal kilometers dat per uur gereden mag worden en is bepaald op basis van een standaard omgevingstemperatuur van 38 oC.