OTR-banden en EM-banden: zo kiest u de juiste band

OTR-banden (Off The Road) en EM-banden (Earthmoving) behoren tot de familie grondverzetbanden. Banden voor de meest grootschalige machines, veelal gebruikt in de constructie-, wegen- en mijnbouw. Daar waar verharde wegen nauwelijks tot niet aanwezig zijn. Die omstandigheden vragen extra veel van de weerstand, grip en slijtvastheid van de band, dus moet een keuze zorgvuldig gemaakt worden. Algemeen liggen aan die keuze drie stappen ten grondslag, namelijk de machine, de inzet en de TKPH (TMPH). Ook de profieldiepte is van wezenlijk belang en kan dus afhankelijk van het inzetgebied apart worden gekozen.
OTR-banden en EM-banden: zo kiest u de juiste band

Voor welke machine gebruikt u de banden?

Het ligt voor de hand, maar toch willen we het niet onbenoemd laten: aan de basis van de bandenkeuze staat het type machine. Bij welke inzet wordt de machine gebruikt, wat zijn de vereisten waarbij de banden nodig zijn? Wat zijn de fabrieksspecificaties met betrekking tot banden (maat of maten) en toegelaten massa‘s en tot welke snelheid is de machine toegelaten? Als die gegevens in kaart zijn gebracht, dan pas kan de stap voor verdere definiëring van de bandenkeuze gemaakt worden. Op basis van de technische specificaties, de inzet, gebruiksduur en de ondergrond volgt welke band geschikt is.

Voor welke werkzaamheden worden de banden ingezet?

De analyse van de inzet van de band volgt uit het gebied en de belasting waar de band aan wordt blootgesteld. Oppervlakte, grip, draaien en keren zijn criteria die belangrijk zijn. Afhankelijk van die gegevens variëren de rubbersamenstelling, het soort profiel en de profieldiepte. Daarin onderscheiden we normale banden voor grondverzet, banden die bestand zijn tegen insnijdingen en hittebestendige banden. 

Draagvermogen in relatie tot warmteontwikkeling

Tot slot is de TKPH (TMPH) ofwel Ton Kilometers (Miles) Per Hour voor de keuze van de band van belang. Voor identieke banden qua profiel en maat kan een verschillende rubbermix gebruikt zijn, die afhangt van de individuele TKPH. Dit getal hangt af van de belastbaarheid voor die betreffende maat band, het aantal kilometers dat per uur gereden mag worden en is bepaald op basis van een standaard omgevingstemperatuur van 38 graden.

Rubbermix

De verschillen in gebruik heeft de fabrikant naast aanpassingen in het ontwerp ook meegenomen in de rubbersamenstelling van de grondverzetband. Die compounds zijn ingedeeld naar:

  1. Hoge slijtvastheid en hoge weerstand tegen inrijdingen en beschadigingen
  2. Hoge slijtvastheid en hoge weerstand tegen oververhitting bij hogere snelheden
  3. Compromis tussen slijtvastheid en bestand zijn tegen oververhitting (voor relatief vlakke ondergronden)

Profielen vergelijken voor grondverzetbanden

Ieder bandenmerk heeft zijn eigen profielen voor elk voertuigtype en inzetgebied. Maar welk bandtype van de verschillende bandenmerken is nu geschikt voor welke inzet en welk voertuig? Het kan een hele puzzel zijn. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij de meest gebruikte profielen van zowel de premium- als onze eigen huismerken voor u naast elkaar gezet in onderstaand overzicht met verschillende grondverzetbanden. Zo weet u precies welke grondverzetbanden u moet hebben.

In het algemeen bepalen dus het type machine, de aard van het werk én de toestand van het terrein welke band gekozen moet worden. Met formules zijn levensduur – ton-mile-per-hour – en inzetbaarheid – ‘work capability’ - bij benadering te berekenen. Maar met de verkeerde bandenkeuze verloopt de klus niet soepel, kost het onnodig geld en kan het ook gevaarlijk zijn. Het loont dus altijd om u te laten adviseren door onze productexperts.

Aan de linkerkant van de tabel ziet u de zogenoemde E3/L3, E4, L5 en nog veel meer. Hierdoor kunt u in één oogopslag zien voor welk inzetgebied de band geschikt is. Deze profielen worden op de pagina over TRA-code en Star-rating verder uitgelegd.

Afgestemd op het inzetgebied zijn verschillende profielen leverbaar. Die profielen zijn ontworpen met het oog op de gewenste tractie (grip), geschiktheid voor het terrein (‘flotation’), weerstand tegen beschadigingen en insnijdingen, hittebestendigheid en slijtage. Er zijn dan ook vier basisprofielen voor grondverzetbanden.

Rockprofiel

Banden met dit profiel worden ingezet in rotsachtige omgeving, waar extra weerstand tegen beschadigingen en insnijdingen nodig is. De band heeft een groot contactoppervlak, dat een grote slijtvastheid heeft.
Bij dit type grondverzetband zijn de S-vormige (zigzag) profielrijen en –groeven kenmerkend. Deze gaan van links naar rechts over de band, dus als het ware haaks op de rijrichting.

Dit profieltype, dat niet-richtinggebonden is, heeft een variant die extra contactoppervlak heeft: het gekoppelde rotsprofiel. Hierbij zijn de S-vormige profielrijen op de hartlijn van de band met elkaar verbonden. Daardoor is dit type robuuster en kent minder slijtage. Algemeen zijn beide varianten het meest populaire profiel bij grondverzetbanden.

Profieldikte / Profieldiepte
Volgens internationale richtlijnen van de TRA zijn er 3 algemene classificaties voor de profieldikte of –diepte. Dat zijn: gewoon profiel (‘regular’), diep profiel (‘deep’) en extra diep profiel (‘extra deep’).
De dikte van het profiel is bij een diep profiel gemiddeld 1,5 maal en bij een extra diep profiel 2,5 maal dikker dan bij een gewoon profiel; die laatste geeft dus de standaard aan. Hoe dikker het profiel, hoe beter het bestand is tegen insnijdingen en beschadigingen en hoe groter de slijtvastheid (duurzaamheid) is.
Overzicht van de mogelijkheden:

  • Extra diep profiel : L-5, L-5S
  • Diep profiel : E-4, L-4, L-4S
  • Standaard profiel : E-2, E-3, G-2, G-3, L-2, L-3

Tractieprofiel

Een grondverzetband met het tractieprofiel is altijd een richtinggebonden band. Bij de montage is het dus belangrijk te letten op de montage op het wiel respectievelijk de wielen. Dankzij de profielopbouw is de tractie van deze band zeer goed.

Blokprofiel

De grondverzetband met een blokprofiel kenmerkt zich algemeen door een verhoudingsgewijs grote profielbreedte en door ronde(re) schouders van de band. Dat geldt dan afgezet tegen de andere typen grondverzetbanden die op de markt zijn.
Het voordeel van de blokprofiel-band is dat door de ofwel gelijkmatig verdeelde ofwel in rijen geplaatste blokken een relatief groot contactvlak opleveren. Als er zware ladingen vervoerd moeten worden, is toch de druk op de grond relatief laag en blijven de flotatiekwaliteiten in tact. Deze band is erg geschikt om te gebruiken op zachte, modderige grond.

Profielloos (slick)

Een profielloze band heeft, zoals de naam al aangeeft, geen groeven, inkepingen en dergelijke. Dat wil zeggen, afgezien van twee smalle groeven op de schouder die als slijtage-indicator dienen. Dit type band heeft maximale weerstand tegen slijtage en insnijdingen. Wordt vaak ingezet in de wegenbouw bij het egaliseren en/of afvlakken van de ondergrond en walsen van wegen. Ook op wielladers in de mijnbouw worden ze wel gebruikt; juist vanwege de hoge weerstand tegen beschadiging en de grote slijtvastheid.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze experts via +31 (0)523 850 850. Verder leest u alles over grondverzet op onze grondverzet kennispagina.