Oplossingen bij slecht terrein

De moderne combinaties van tractoren en landbouwwerktuigen worden steeds zwaarder. Dat kan echter bij slechte terreinomstandigheden veel problemen geven. De combinatie zakt teveel weg, de bodemstructuur wordt beschadigd, de grip neemt af en het brandstofverbruik neemt toe.
Oplossingen bij slecht terrein

Dan kan het principe van dubbellucht helpen: naast het bestaande tractorwiel een extra wiel monteren. Velen geven hieraan nog de voorkeur boven de keuze voor bredere (IF/VF-)banden. En inderdaad, zo’n dubbelluchtsysteem is ook een praktische, economische oplossing.
Toepassen van een extra wiel naast het bestaande tractorwiel heeft als voordelen dat er meer trekkracht beschikbaar is en dat de insporing ofwel beschadiging van de bodem minder wordt. Daarnaast zal het brandstofverbruik omlaag gaan en slippen de banden minder, waardoor ook de slijtage minder zal zijn.

Let u bij het monteren van dubbellucht vooraf goed op de volgende punten:


•Diameter
•Statisch belaste straal
•Breedte
•Gewenste tussenafstand c.q. rijenafstand


Dan heeft u in de praktijk maximaal profijt van uw dubbelluchtsysteem. Voor meer informatie en afstemming kunt u altijd onze eigen experts raadplegen!