Heuver
Bonusshop

Service en voorwaarden

De levering en afhandeling van alle bestellingen uit de Heuver Bonusshop zal in handen zijn van Sparco International B.V. te Soest. Bij vragen over uw bestelling of bij een vraag over defecte producten kunt u contact opnemen met Sparco International.

Levering
De cadeaus worden geleverd door onze partner, Sparco International. Gemiddeld worden de cadeaus binnen 10 werkdagen geleverd, met een maximale levertermijn van 4 weken. Wanneer u vragen heeft over uw bestelling of de levering hiervan kunt u, in het Engels of in het Nederlands, contact opnemen met Sparco International via het e-mailadres service@sparco.nl, o.v.v. Heuver Bonusshop.

Product niet leverbaar
Indien een product onverhoopt toch niet meer leverbaar blijkt te zijn zal voor dit product een gelijkwaardig alternatief worden gezocht. Indien er geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is zal u hiervan op de hoogte worden gebracht. U kunt daarna kiezen voor een ander artikel of een terugboeking van uw punten.

Product retour
Wanneer u een cadeau heeft besteld is deze bestelling definitief. Zonder toestemming van Sparco International kan de bestelling niet meer worden gewijzigd of na ontvangst retour worden gezonden.

Product defect
Indien u een defect constateert bij een product kunt u, in het Engels of in het Nederlands, contact opnemen met Sparco International via het e-mailadres service@sparco.nl, o.v.v. Heuver Bonusshop. Sparco International beoordeelt dan wat de beste manier is om dit op te lossen. Indien besloten wordt dat het product terug moet komen naar Sparco International (voor reparatie of omruiling) kan het product opgestuurd worden naar Sparco International.

Geldigheid van punten
Uw gespaarde punten zijn geldig tot twee jaar na uitgifte. U dient uw punten dus binnen twee jaar te verzilveren, na deze periode kunt u geen aanspraak meer maken op vervallen punten.

Algemene voorwaarden
Op de Heuver Bonusshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

 1. Tussen Deelnemer en facilitair bedrijf Sparco komt een Koopovereenkomst tot stand waarop de Algemene Voorwaarden van Sparco van toepassing zijn. De puntwaarde van het Product wordt vastgesteld op basis van de koopprijs zoals die geldt op het moment dat de Koopovereenkomst tussen Deelnemer en Sparco tot stand komt
 2. Heuver en Sparco zijn niet gehouden tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.
 3. Heuver en Sparco behouden zich het recht voor in uitzonderingsgevallen geen punten toe te kennen, dan wel punten in mindering te brengen.
 4. Heuver en Sparco zijn niet aansprakelijk voor enige belastingheffing die voor de Deelnemer zou voortvloeien uit het deelnemen aan de Heuver Bonusshop.
 5. Medewerkers van Heuver en Sparco zijn uitgesloten van deelname aan de Heuver Bonusshop
 6. Er wordt getracht de goederen te leveren binnen 4 weken.
 7. Gebreken in de geleverde artikelen dienen binnen zeven dagen per aangetekend schrijven gemeld te worden bij Sparco International BV, onder vermelding van de Heuver Bonusshop van Sparco. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van Sparco International terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking en met de originele pakbon te worden teruggezonden.
 8. Sparco geeft geen enkele garantie omtrent de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de in het kader van de Heuver Bonusshop aangeboden goederen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg van de leverancier van deze goederen.
 9. Sparco is niet aansprakelijk voor onjuistheden en zetfouten op de Internetsite van de actie.
 10. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het insturen van eventuele formulieren met betrekking tot garantie. De Deelnemer kan jegens Sparco International BV in ieder geval nimmer meer rechten doen gelden dan volgt uit de door de leverancier van het artikel afgegeven garanties. De door Sparco aangeleverde pakbon maakt deel uit van het garantiebewijs.
 11. Deze algemene voorwaarden van de Heuver Bonusshop zijn aanvullende voorwaarden op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Sparco International BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum op 10 september 2001, nr. 32082423. Sparco is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van Sparco is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de gefactureerde artikelwaarde van het door de Deelnemer bestelde product.
 12. Door deel te nemen aan de Heuver Bonusshop gaat de Deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.